03.jpg

Kontakta oss

Ansökan om elevledighet

I Sverige råder skolplikt och det är vårdnadshavarens ansvar att eleven fullgör sin skolplikt.
Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 18 § får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Sådan ledighet beslutas av rektor eller den rektor utsett.
Ledighet över tio dagar beviljas bara på grund av synnerliga skäl. Beslut om ledighet av synnerliga skäl fattas av rektor.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten som fylls i, undertecknas och lämnas till klassföreståndare/mentor. Finns i word och pdf-format.

pdfansokan.elevledighet.pdf

docxansokan.elevledighet.docx

Kontakta oss

Vill du kontakta oss på Baldersskolan, vänd dig till

Carina Köhl
Rektor Balderskolan
073-356 33 27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kristoffer Gustafsson
Verksamhetschef Balder daglig verksamhet och Balder korttids
076-306 96 05
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Balders hus ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB

© 2016-2017 •  Balders Hus, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se