02.jpg

Balder Daglig Verksamhet i Vigelsjö

Balder Daglig Verksamhet har hittat sin modell  

Vi på Balder Daglig Verksamhet Vigelsjö  har startat upp ett projekt. Projektet går ut på att vi tillsammans ska bygga upp en gemensam modelljärnväg genom engagemang, delaktighet och genom att dela med oss av våra olikheter och behov. Under arbetets gång kommer vi att stanna upp, reflektera, lyssna, känna in och observera för att fortsätta arbeta med både hjärta och klokhet. Alla kan bidra och alla får bidra för att vi ska kunna ta tillvara på allas kunskaper och erfarenheter. Genom att även skapa nyfikenhet för bland annat material, teknik, hjälpmedel, byggnader, människor m.m. kan detta bland annat leda till att en får göra egna undersökningar, att en tar del av eventuell forskning och utvecklas. Arbetar vi framåt kommer detta projekt vara i ständig utveckling och så även vi. Vi kommer alla att hjälpas åt och arbeta mot våra mål. 

jrnvg2

jrnvg1

Balder Daglig Verksamhet

Vigelsjö

Vigelsjö dagliga verksamhet startade augusti 2009. Våra lokaler, med adress Vigelsjövägen 17 A, ligger i ett fint område i Vigelsjö som heter Riddarsporren. Vi har nära till natur och vatten med fina promenadstråk, samt nära till Norrtälje centrum. Vi har plats för 6 arbetstagare.

Daglig verksamhet ska ge varje arbetstagare stimulans och sysselsättning utifrån varje arbetstagares nivå och möjligheter. Arbetstagare ska ges möjlighet att få en meningsfull och innehållsrik daglig sysselsättning.

Inflytande

Arbetstagarna ska ha inflytande och medbestämmande över sitt arbete på Balders hus dagliga verksamhet. Arbetstagare/företrädarens inflytande på verksamheten tillgodoses genom regelbundna arbetsmöten både vad gäller den enskilda arbetstagaren och verksamheten.

Arbetsmetodik

Att stimulera och aktivera genom sinnesstimulering och olika upplevelser och att med struktur och rutiner – årstider – traditioner – vardagsaktiviteter få växa och bli så självständig som möjligt. Arbetsplan upprättas för varje arbetstagare, detta görs med arbetstagare/godman.

Olika arbeten vi utför

Sinnes trädgård.
Dator/kamera arbeten: schemabilder på beställning.
Bakning: hundkex till Tangens hundfik.

Bakfickan

2014 öppnade vi en ny daglig verksamhet vi kallar Bakfickan. Bakfickan ligger i på baksidan av vår skollokal, där arbetstagare har nära till Norrtälje centrum. På Bakfickans dagliga verksamhet fokuserar vi vårt arbete i att göra varje person delaktig i det sociala livet genom meningsfull sysselsättning både innanför och utanför våra lokalers väggar.

Vi arbetar utifrån individens behov och önskemål för att finna lämpliga aktiviteter för arbetstagaren.

Arbetsuppgifter

På Bakfickan utför vi köksarbete, städning, återvinning samt stallunderhåll.

 

 

 

 

 

 

Vi har tillgång till upplevelserummen på Balders hus

 

Vitarummet

Ligga på vattenmadrassen, titta på ljusspel, lyssna på musik och gå ner i varv.

Musikrummet

Lyssna på favoritmusiken eller annan spännande musik. Spela på trummor, keyboard eller andra rytmikinstrument. Lyssna och vara aktiv eller gå ner i varv.

Bollhavet

Sitta i bollhavet och slappna av, lyssna på musik.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se