01.jpg

Balderskolan - Grundsär

Vi erbjuder en skola i ändamålsenliga lokaler där all undervisning bygger på elevernas förutsättningar, tidigare erfarenheter, intressen och de styrdokument som vi har att följa. Det främsta målet med elevernas skolgång är att de ska utveckla kunskaper inom de olika teoretiska och praktiska ämnena samt få strategier för hur man söker kunskap för ett livslångt lärande.

Tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare bygger vi upp en tydlig individuell undervisningsplan som baseras på elevernas nuvarande kunskaper och de mål som vi fortsättningsvis ska sträva efter att uppnå.

Läs mer...

Våra ämnen

 • Bild - 250 poäng
 • Hem och konsumentkunskap - 650 poäng
 • Idrott och hälsa - 900 poäng
 • Musik - 460 poäng
 • Slöjd - 880 poäng
 • Svenska - 1 440 poäng
 • Engelska - 200 poäng
 • Matematik - 980 poäng
 • Naturorienterade ämnen - 650 poäng
 • Samhällsorienterade ämnen - 770 poäng
 • Elevens val - 220 poäng

Totalt 7 400 poäng
Därav skolans val 2 000 poäng

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se