Balderskolan - Gymnasiesär

Individuella studieplaner görs tillsammans med varje elev och anhörig. Utifrån planen tar vi fasta på konkreta uppgifter och händelser. Undervisningen kännetecknas av glädje, trygghet, respekt och att alla duger.

Vår inriktning på det individuella programet är estetiskt skapande samt mat och boende. Verksamhetsträningen innebär att:

  • Möta speciella behov hos eleven
  • Ge eleven verksamhetsträning
  • Möjlighet att skapa en innehållsrik, varierad och intresseväckande undervisning med hänsyn tagen till nivå, behov och förutsättning
  • Att lära genom upplevelse
  • Att lära för livet
  • Att uppleva genom delaktighet och gemenskap och att utvecklas tillsammans med jämnåriga kamrater