02.jpg

Klagomål/synpunkter

Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs av brukare, elever/förskolebarn, anhöriga, anställda, och allmänheten.
 

Balders hus grundregler 

  • Vi ser alla klagomål som värdefulla.
  • Vi tar alla synpunkter på allvar
  • Vi behandlar alla klagomål och synpunkter så snabbt som möjligt (återkoppling inom 14 dagar)
  • Vi gör allt för att lösa problemen där de uppstår
     

Rutin för synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål kan göras via nedan blanketter eller formulär. Blankettenlämnas sedan till berörd verksamhet och chef. Ansvarig chef ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Återkoppling till rapportör ska ske inom 14 dagar, detta förutsatt att personen har lämnat namn och kontaktuppgifter.

pdfKlagomålsblankett_skola.pdf

pdfKlagomålsblankett_LSS.pdf

 

 

  

 

 

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se