03.jpg

Utveckla och fördjupa kunskaper

Balder Verksamheterna arbetar för att utveckla och fördjupa elevernas kunskaperna inom:

kommunikation – datorstöd – it – media - motorik – rörelse – sjukgymnastik - musik- sång- musikterapi - besöksverksamheten – upplevelserummen – sinnesstimulering

Utveckla de pedagogiska delarna och öppna upp för utökad besöksverksamhet.

Våra rum

I bollhavet kan man på olika sätt uppleva rörelse även om man har stora fysiska funktionshinder. Det är framförallt känsel, leder och muskler som stimuleras i bollhavet. Här finns också en spökhörna med ultraviolett lampa.

Vårt musikrum har många olika musikinstrument att pröva t.ex trummset, ukulele, dragspel, keyboard och kongas. På musikbädden blir upplevelsen extra stark då ljudet från musiken känns i hela kroppen från bashögtalare placerade under bädden. Det finns även en massagefotölj att slappna av i och som ger möjligheten att öka medvetenheten om kroppens olika delar.

Vita rummet är helt inrett i vitt med vackra intryck för alla sinnen. Här går man ner i varv, låter intrycken skölja över sig med vattnets porlande i bubbelrör, bildspel på väggen och den lugna musiken. Rummet är en enda stor bädd där valet finns att få ligga i en vattensäng eller vanlig bädd. Man väljer själv precis hur mycket intryck man vill ha och klarar av.

Kompetens

Vår samlade kompetens finns inom områden som:

  • Specialpedagogik för alla skolåldrar 1-10 och gymnasiesärskola år 1-4
  • Sinnesstimulering
  • Instruktörer i taktil stimulering och barnmassage , klassisk massage
  • Handledning för olika personalgrupper
  • Familjearbete
  • Vård och omsorg
  • Specialkompetens för olika diagnoser som: förståndshandikapp, rörelsehinder, autism, andra olika diagnoser
  • Tecken – tecken kommunikation
  • Dator/it -stöd för barn med olika funktionshinder

Balder Verksamheterna har bedrivit verksamhet sedan hösten 1992.

Föräldrasamråd

Föräldrasamråd är ett forum för alla föräldrar/vårdnadshavare på Balderskolan som har sina barn/ungdomar i förskola, grundsärskola, fritids, LSS fritids eller gymnasie särskola. Föräldrasamrådsmöten brukar vara 1-2 ggr/termin. Olika ämnen tas upp för diskussion. Synpunkter och ideer lämnas till de olika verksamheterna. Vid varje möte planeras om det ska bjudas in några speciella personer till nästa föräldrarsamråd. Gäster som skolpsykolog, personer från Habiliteringscenter, anhörigkonsulent, politiker från kommunen, assistansbolag osv är exempel på gäster som bjudids in.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se