01.jpg

Klartecken från Skolinspektionen

- Det är mycket glädjande att Skolinspektionen har godkänt vår ansökan om att starta grundskola vid Balders hus. Tillståndet gäller med begränsning i mottagandet till att avse elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen får starta tidigast 1 januari 2017, säger skolchef Joakim Gestberg.

Norrtelje Tidning har skrivit ett reportage om tillståndet att starta grundskola. Läs reportaget här

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se