GDPR och integritetspolicy

GDPR och integritetspolicy
Det är viktigt för oss på Utvecklingspedagogik, där Balderverksamheterna ingår, att hantera din/ditt barns personliga information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi har därför tagit fram rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter för våra elever, brukare och medarbetare. Nedan följer information om vårt arbete och dina rättigheter.

Klicka här för komma till up.se och läsa om vårt arbete med GDPR och vår integritetspolicy